css3menu.com

css3 button by Css3Menu.com

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Gondolatok a karmáról
 
gondolatok a karmáról A karma-tan minden spirituális irányzat alfája és omegája. A cselekvésről és a cselekedetek következményeiről szól.

A karma szanszkrit szó, cselekvést jelent, és ezt a kifejezést használják keleten. Nyugaton a sors a megfelelő szinonimája ennek a fogalomnak.

A karma áthatja az életünket, hiszen ha valamit el akarunk érni, akkor először gondolatban, majd a gyakorlatban is cselekednünk kell. A cselekedeteinket megelőző belső képeink is cselekvések, mert hatással vannak a környezetünkre.
A cselekedetünk célja pedig, hogy elérjük a kívánt hatást. A cselekedeteink következménye azonban nem csak az általunk elérni kívánt célig terjed, hanem annál sokkal tovább.
A víz felszínén célba dobott kő is eltalálja a célt, de a becsapódás által keletkezett hullámok eljutnak a tó legtávolabbi pontjáig, sőt minden akadályról vissza is verődnek, akkor is, ha azt mi nem észleljük. A visszaverődés annál több, minél több volt az akadály.
 
Ez a visszaverődés a karma vagy a sors lényege.
Mindenki saját élete kovácsa. A rossz és a jócselekedeteink egyaránt visszaverődnek ránk. A cselekedeteink következménye - a tóba dobott kő által keltett hullámokhoz hasonlóan - körkörösen kiterjed a világegyetem legtávolabbi pontjáig, és ha a terjedése közben akadálynak ütközik, visszaverődik és megtalál bennünket.
A közeli bolygókról szinte azonnal, a távolabbiakról később, hónapok vagy évek múlva, esetleg a következő életünkben talál meg bennünket.
 
Egy cselekedetnek akár több ezer visszaverődése is lehet, ami mind a jó, mind a rossz cselekedeteinkre érvényes. Ha gyilkosság történik, a gyilkos nem ússza meg az állam által rászabott büntetéssel. A következő életeiben folyamatos szerencsétlenségekkel kell küzdenie, és a végén át kell élnie több százszor azt a halálfélelmet, amit ő okozott másoknak.
Ugyanez történik, csak fordított előjellel, a jócselekedetek esetében. Ilyenkor olyan dolgok is sikerülnek, amiért nem tett semmit, sőt mintha minden automatikusan történne. Olyan vágyai is teljesülnek, amire elég volt rágondolni.
 
A példák a két szélsőséget célozták meg. Az emberek nagy tömege jó és rossz cselekedetei következményében vergődik. A pillanatnyi hangulat és a begyakorolt cselekvések, automatizmusok döntenek, hogy mire hogyan reagálnak. Legtöbbször nem is gondolják át cselekedeteik távolabbi következményeit, és ha megúsztak is valamit az igazságszolgáltatás előtt, ne legyenek nyugodtak, az Univerzum gondoskodik mindenkinél arról, hogy a visszaverődések megtalálják.
Az életünk irányítása tehát csak részben van a kezünkben, azt a karmánk irányítja. Eldönthetjük, hogy mit cselekedjünk most, de az előző életeink következményeit is viselni kell. Gondolni kell arra, hogy a mostani cselekedetünkkel a jövőnket alapozzuk meg, a következő életeinket!
 
A jelenünket nagyobb részben a múltunk és kisebb részben a jelenben végzett cselekedeteink, rövidtávú következményei határozzák meg. A hosszú távú következmények a jövőnkben érvényesülnek.

A cselekedeteink következményei, az életünkben kívülről jövő dolgokként jelennek meg.
Sokszor értetlenül állunk egy-egy támadás, vagy más negatív jelenség előtt, és nem értjük hogy miért kaptuk, és nem tudjuk hogyan válaszoljunk.
Ezekkel a külső jelenségekkel nem kell foglalkoznunk, mert ezeket, ha már beindultak, nem tudjuk befolyásolni. A figyelmünket befelé kell fordítanunk, hogy a külső "támadásokra" adott válaszunk helyes legyen, mert ez a válasz teremti meg, a jó vagy rossz karmát. Azt, hogy a jövőben kívülről, milyen eseményekkel kell majd szembenéznünk.

A jövőnket, tehát a cselekvéseink - a jelenségekre adott válaszaink -  határozzák meg!
Ezért mondják a bölcsek, hogy a bennünket körülvevő világ a mi teremtésünk.  

A fentiekből következik, hogy vigyáznunk kell a másik ember szidásával is, mert ez is egy válasz, (egy rossz válasz) egy külső eseményre.
A szidás alapja a gyűlölet, amely sértésből vagy irigységből fakad. A gyűlöletből fakadó szidás olyan személyes bevonódást jelent a szidott személy életébe, ami a gyűlölködő embert a gyűlölet tárgyához - a gyűlölt személyhez - köti, azaz nem tud tőle szabadulni.
Továbbá a szidás során nagyon mély negatív érzelmi átélés következik be, amellyel magunkra vonzhatjuk – letöltjük – a szidott személy karmáját, azaz mi fogjuk viselni a gyűlölt személynek járó összes negatív következményt, és érvényesül a visszaverődés törvénye is, a szidást is vissza fogjuk kapni!

Ezt a törvényt nagyon kevesen ismerik, és csak csodálkoznak, hogy a gyűlölt személy volt a tisztességtelen, és a helyzetből mégis ő kerül ki veszteség nélkül, sőt mintha jobban élne, mint azelőtt, a gyűlölködő pedig egyre rosszabb helyzetbe kerül!

Nem szabad tehát gyűlölni senkit, mert megkapjuk a karmáját!
Negatív véleményünket megfogalmazhatjuk, de az átkozódást, a szidást, és a gyűlölet vezérelte cselekvést, a saját érdekünkben, a fentiek miatt kerülni kell!

Érdekünk fűződik tehát a higgadt, tiszteletteljes beszédhez, és magatartáshoz.

A karma tan spirituális jelentősége abban áll, hogy a karmánk vagy sorsunk a válaszaink által is megváltoztatható! Amíg azonban nem tudunk helyesen válaszolni, gyakorolnunk kell.

A Csung Jüan Csikung gyakorlatai egyrészt megváltoztatják a személyiségünket, azaz kiegyensúlyozottabbak leszünk, másrészt, mintegy „megpörkölik” a cselekedeteink negatív következményeit alkotó eseménycsírákat, és így elkerülhetjük, hogy azok a jövőben „szárba szökkenjenek”, megvalósuljanak. Ahogyan a búzaszemeket, ha megpörköljük a kemencében és elvetjük a földbe, és a magok nem csíráznak ki, ehhez hasonlóan, amíg végezzük a csikung gyakorlatokat addig, védve vagyunk a negatív karmánktól.
Ha abba hagyjuk a gyakorlást, ez a „védelem” egyre gyengébb lesz, majd később, meg is szűnik.

Rendszeresen gyakorolnunk kell tehát hogy egyrészt, védve legyünk a negatív karmától, másrészt természetes módon kialakíthassuk a szívünk nyugalmát, amelynek az eseményekre adott válaszaink szempontjából óriási a jelentősége.

A nyugodt szív pozitív válaszokat, így pozitív karmát vagy sorsot teremt.

őrizzük a szív nyugalmát!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Vissza az előző oldalra

 
  
 
csikung oldalképek