css3menu.com

css3 button by Css3Menu.com

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
A láthatatlan hatalma (I. és II. rész)
 
 
I. rész
  
Életünk az ég és a föld között zajlik, ezért ez a két hatalmas erő irányít bennünket és a körülöttünk létező más lényeket. Az égen és a földön zajló események kutatásával az ember azóta foglalkozik, amióta az emberiség létezik. Ez alatt nem csak a közelmúlt néhány tízezer éves időszakára gondolok, hanem az azt megelőző, akár néhány millió évvel ezelőtt élő emberekre, akik a jelenlegi technikai felkészültségünknél jóval magasabb szinten éltek, és gondolkodtak.
 
Létük magasabb szintjét a vezető szellemeikkel való rendszeres kapcsolatuk, Isteneik mély tisztelete, és az Istenek fölött álló hatalmas, a világmindenséget létrehozó, mindent betöltő transzcendens ( valamin túli ) Tiszta Tudattal való mély azonosulásuk adta.
 
A látható, és érzékszerveinkkel tapasztalható világunk törvényszerűségeit napjainkban is több tudomány kutatja nagyon szép eredménnyel. Megértjük mi hogyan működik, és ezek törvényszerűségeiből új anyagokat, élőlényeket hozunk létre. E munka eredményeként részben átrendeződik az élővilág, fajok tűnnek el, vagy korcsosulnak. Mindenki tudja, hogy az ember által kifejlesztett műanyagok próbaideje nagyon rövid. Néhány évtized csupán, és miután az emberi élet is nagyon rövid, az ökológiai rendszerbe bevitt műanyagaink hosszútávú hatásával, a létrehozó kutató már nem tud foglalkozni.
 
Tudjuk és érezzük, hogy alkotó tevékenységünk nagyon időleges és korlátos.
 
Amit az ember - aki megkapta a jogot az anyag átalakítására, és korlátos tudattal rendelkezik - alkotott, az nem tudja úgy reprodukálni önmagát, hogy közben be is illeszkedjen a természet fennálló rendjébe. Lásd atomhulladék, a szeméthegyek ezer tonnái, amelyekkel nem csak földet, hanem már a vizeket is veszélyeztetjük az óceántól a csermelyig.
 
Ezzel szemben ha megnézzük a Tiszta Tudat teremtését, elámulunk annak egyensúlyától, összhangjától újrateremtő képességétől amely nem csak a földünket, hanem az egész Univerzum galaxisainak milliárdjait jellemzi.
 
Mintha valami hatalmas szellemi energia irányítana mindent, ami körülöttünk látható. Teremt és lebont. Nem fontos ki, mit, milyen erőfeszítéssel hozott létre, ha útban van eltünteti. Földrészeket süllyeszthet víz alá, vagy emelhet fel onnan.
 
Mint ahogy nekünk nem fontos egy hangyaboly élete amikor autópályát építünk, Az Univerzum ugyanígy nem foglalkozik az emberiség fizikai létével. Ha valamilyen nálunk nagyobb erő útjába kerülünk, a dinoszauruszokhoz hasonlóan, megsemmisít bennünket.
 
A most kínainak, szanszkritnak, vagy hindunak nevezett bölcseket - akkor másként nevezték őket - év milliók óta foglalkoztatja ennek a hatalmas erőnek a mibenléte és törvényszerűségei. Ezek a bölcsek testük hátrahagyásával képesek voltak utazni, és megvizsgálni azt a világot, és visszatérésük után képet tudtak alkotni a tanítványaik számára mi is van ott.
 
Kiderült, hogy ez az Univerzum abszolút, nem változó valós, és relatív, azaz változó tehát nem valós részből áll.
 
A relatív részhez tartoznak az anyagi a szellemi és az istenek világa. A mennyország és a pokol, az istenek az angyalok és az ördögök, a jin és a jang a kettősség. Ez a Májá, a káprázat világa. Ebben a világban semmi sem az, aminek látszik.
 
Az abszolút, azaz nem változó forma nélküli, meg nem nyilvánuló érzékszervekkel nem érzékelhető világ, a Tiszta Tudat a Taó világa, amelyen mint a film a vetítő vásznon pörög az életünk, és mint ahogyan a film sem látszana a vetítővászon nélkül, úgy a mi életünk sem létezne az Abszolút, a Tiszta Tudat világa nélkül.
 
Ez a valós világ, mert nem változik. Ez a világ képviseli a rendet a megbízhatóságot, a stabilitást, a teljes tudást.
 
Ezt a világot hívják Taó-nak, Nírváná-nak, Brahmannak, és akinek a tudata úgy megtisztul, hogy a relatív lerakódásokat már nem tartalmazza, azt, megvilágosodott embernek nevezzük.
 
A megvilágosodott ember tudata azonos a világegyetem alapját képező Tiszta Tudattal. Amire gondol, az azonnal megvalósul, formát ölt. Képes nem cselekedve cselekedni. Élete csak látszólag véges.
 
Megvilágosodottak voltak az ismertebbek közül Lao-ce, Buddha, Jézus, Mohamed, napjainkban pedig Maharisi, Hszün Ming-tang, és még nagyon sokan voltak, akik csendben, névtelenül jutottak el erre a szintre, és váltak eggyé a Tiszta Tudattal.
 
  
II. rész
  
A közeli és távoli Univerzum két részből áll, a láthatatlan, a forma nélküli a transzcendens Abszolútból, a rendből, az egységből és a látható, a formával rendelkező mindennapi világunkból álló Relatívból a rendnélküliségből a kettősségből áll.
 
Az abszolút, a változás nélküli valós, a boldog világ, a relatív pedig a változó, valótlan, és boldogtalan világ.
 
A létünk paradoxonja hogy az a dolog, amely stabil nem változó, és biztos pont lenne, az nem tapasztalható, mert forma nélküli, az a dolog pedig, amely formával rendelkezik, és tapasztalható, kézzel fogható, az a labilis a változó, az időleges.
 
Az ősi tanítások azt mondják, hogy a Tao, a Brahman, és transzcendens Isten, megteremtette ezt a formával rendelkező világot, majd mély meditációba visszavonulva hagyja, hogy ez a teremtett világ látszólag önállóan szervezze az életét.
 
Az Abszolút és a Relatív azonban csak látszólag különbözik egymástól.Valójában minden az abszolútból, a tiszta tudatból van.
 
A testünk, a hegyek a földünk, de az egész világegyetem határtalan változatossággal megnyilvánuló anyaga, mind ugyanannak a tudatnak a különböző rezgésű változatából áll.
 
Belső lényegünk tehát azonos a láthatatlan Tiszta Tudattal.
 
Az életünk tapasztalatainak összességéből álló EGÓ azonban – bár alapjaiban szintén a Tiszta Tudatból áll – a tapasztalatok által összegyűjtött különböző rezgések hatására önálló arculatot kap.
 
Ez az ÉN tudat ráismer önmagára, és arra is, hogy léteznek mások is, akik szintén én tudattal rendelkeznek, és akik céljaikban, módszereikben különböznek az övétől. Ennek eredménye a határtalan változatossággal rendelkező színes világunk.
 
A túlélésre játszó Én tudat csak a hozzá hasonlóakkal működik együtt, azokkal szövetségre lép, a másként gondolkodók pedig egy másik csoportot hoznak létre, és ahogyan nő az emberiség létszáma úgy növekedik a különböző csoportok – nemzetek, országok, pártok, különféle vallások - közötti feszültség.
 
Már csak önmagukat és az ellenfeleiket látják, és elfeledkeznek arról, hogy valójában mindannyian a Tiszta Tudat teremtményei. A valótlant, a változót, a relatívat valóságnak tekintik, míg a Tiszta tudatot, amely mindennek az alapja, valótlannak kitalációnak látják.
 
Kétségtelen, hogy az így kialakult helyzetbe beleszületetteknek meg kell tanulni életben maradni, és minden figyelmüket a túlélés művészetére fordítani.
 
A harc azonban csak addig mehet, amíg van szellemi és fizikai energia. Ez az energia az önállósodó, a Tiszta Tudattól elkülönülő Egó miatt fokozatosan csökken, és jelentősen romlik a minősége is.
 
Az eredmény a sikertelenség, a balszerencsék sorozata, aminek természetes következménye az aggódás, és a félelem, a kétség, melyek további energiákat emésztenek el.
 
És sajnos, megjelenik a betegség. Az energia szint, jelentős csökkenése miatt nem működik rendesen a szervezet, és az elvesztegetett energiát valamilyen módon pótolni kell.
 
A mellékhatások nélküli teljes mentális, és fizikai gyógyulás csak úgy lehetséges, ha újra kapcsolatba kerülünk a Taó-val, a Tiszta Tudattal. Ez a különböző spirituális módszerekkel jól megvalósítható.
 
Nincs jobb, vagy rosszabb spirituális út. A különbség csupán annyi hogy az egyik gyorsabban, a másik lassabban vezet a Tiszta Tudathoz.
 
A Csung Jüan Csikung a gyorsabb kategóriához tartozik.
 
A Csung Jüan Csikung úgy tartja, hogy a láthatatlan Tiszta Tudatot a Taó-t a relatív világban a Csi testesíti meg, ami fényként látható, és hőként a testünkkel is érzékelhető.
 
Mi is, és a környezetünk is Csi-ből épül fel, ezért minden látszat ellenére alapvetően a Tao, a Tiszta Tudat vagyunk.
 
Ahogyan növeljük magunkban a csi szintjét, úgy növekedik bennünk a Tiszta Tudat szintje, azaz növekedik bennünk a rend, javul az egészségünk, egyre helyesebb döntéseket hozunk. Növekedik bennünk a boldogság szintje is, és emelkedik bennünk az egység felismerésének képessége.
 
Ahogy csökken a csi szintje, - azaz távolodunk a Taó-tól, és az Ego egyre erősödik - a folyamat a visszájára fordul. Felbomlik a rend, növekedik a kétség, és beindul a negatív spirál.
 
A láthatatlan erő, a Tao, a Tiszta Tudat, életünk, környezetünk, kulcsfontosságú tényezője. Az egyetlen igazi hatalom, ami ebben az Univerzumban létezhet.
 
 
 
őrizzük a szív nyugalmát!
 
 

 
Vissza az előző oldalra

 
  
 
csikung oldalképek